Your HumanGuide


Är du nöjd med ditt liv eller kan det förbättras?
Det är inte så lätt att svara på eller hur?

Som en kompis sa, när han hade skilt sig: Så bra trodde han inte att det fanns...

Det är nämligen svårt att beskriva en upplevelse, så andra kan föreställa sig hur det är. Däremot är man förstås ibland i situationer, när man trivs som fisken i vattnet. Är det ofta på det sättet under dagarna, så har man det troligen bra;-)

Vad är det då som avgör – vad är bra eller dåligt?

Det handlar om
matchning... Passar t ex ditt jobb din personlighet (drivkrafter) och din värdegrund? Har du en bra chef? Arbetskamrater, som du trivs med? Du är i en bra kultur? Du har bra vänner och en bra livspartner?

Hur kan vi bidra till att du har ett bra liv?
Jo, genom att du gör vårt HumanGuide personlighetstest. Personligheten är nämligen tämligen stabil över tiden, så har man en nyanserad uppfattning om sin personlighet, så får man flera fördelar. Genom den ökade medvetenheten blir det lättare
– att välja en bra livspartner, som man trivs att vara tillsammans med – länge!
– att välja passande jobb under sitt yrkesliv!
– att ha passande strategier för att samverka med olika människor, eftersom alla faktiskt inte är som du;-)

Många har gjort personlighetstester. Till och med flera. De kan ha fått en del insikter om sig och andra, men vad gör man sedan? Kunskapen, som man får, bör bli något som man använder mer eller mindre dagligen. Det är det som är vårt mål: Att du ska hitta dina
unika styrkor och därmed få ett bättre liv!

Varför bör man välja HumanGuide personlighetstest?
Ett starkt skäl är att den underliggande teorin består av åtta grunddimensioner, så man kan komma fram till skarpare slutsatser, när man t ex väljer ett passande jobb eller livspartner;-) Flera tester på marknaden t ex DISC har bara fyra grunddimensioner. Eller testerna, som baseras på Femfaktormodellen (Big five), har bara fem.

Testerna, som baseras på modellen Big five har även nackdelen att den inte baseras på någon teori. Det gör att man med ett testresultat bara kan ge besked om hur någon troligen kommer agera i en viss situation, men inte varför. Det kan vi, genom den underliggande teorin.

HumanGuide-koncepten skiljer sig även på andra sätt bl a för att det inte bara är ett test utan att det finns många slags stöd, när man ska tillämpa det som kommit fram i testresultatet. T ex har vi den här webbappen
your.humanguide.se, som vi snart kommer beskriva mera. Det finns även webbappen cards.humanguide.se, som du kan läsa mera om genom att gå till den adressen och klicka på samma knapp, som du nyss har gjort;-)

Vi gav även ut 2003 boken
Låt personligheten blomma, som ett stöd för personlig utveckling baserat på HumanGuide.

Nu finns testet på 15 språk. Det är mest använt i Brasilien – över 500.000 gjorda tester sedan 2010. Testet godkändes där 2009 av SATEPSI, som det första av sitt slag, dvs forced-choice och internet-baserat.

HUR KAN DU HA NYTTA AV WEBBAPPEN – your.humanguide.se...
Appen år tvåspråkig (svenska och engelska), som du kan ställa in, när du är inloggad. Appen har de här grundfunktionerna

0-Personlighetslexikon & Råd, dvs här finns kunskap om personlighetsteorin Åtta boxar, som är en förenklad version av Leopold Szondis (1893-1986) personlighetsteori. Dessutom finns råd, som baseras på teorin t ex Hur kan du ge otrevligt besked till den, som har mycket på faktorn Kraft?

1-Min PersonProfil?, dvs här ser du din egen PersonProfil, när du har gjort testet. Du kan även "klicka" på dina åtta faktorer och se vad den innebär på samma sätt som i vårt lexikon.

2-Min Personkemi med...? Dvs här kan du koppla ihop din PersonProfil med andra, som har gjort testet. Ni får då tillgång till varandras profiler och kan analysera er personkemi.

3-Mitt Passionindex? Dvs här kan man beräkna sitt Passionindex, dvs hur bra den egna personligheten passar för ett visst jobb, eller ihop med en viss person eller en viss kultur. Det förutsätter då att man då gör Jobb-, Person- och KulturProfiler för att göra en sådan beräkning. Syftet är att få ett enkelt värde med detta index, så man t ex har lättare att välja mellan två jobb eller...

Hur kan du som individ eller ledare ha nytta av de här funktionerna? Här nedan har du några exempel...

Nyttan med
0-Personlighetslexikon & Råd
Väljer du den här funktionen så möts du av en undermeny, där du kan få reda på mera för var och en av de åtta faktorerna, nämligen
– vad innebär faktorn?
– hur är faktorns kemi?
– hur kan man hantera överdrift med faktorn?
– vad bidrar faktorn med t ex i ett team?
– hur bör man visa att man gillar någon med en viss faktor?
– hur bör man kommunicera med någon som har ett högt värde på en faktor?

Är du en ledare, så finns många fler områden t ex
– rekrytering t ex kravspecifikation
– personbedömning
– teambuilding
– bättre analyser från avslutsintervjuer
– utveckla och vårda kultur/varumärke i företaget eller organisationen
– vidmakthålla önskad kultur/varumärke i företaget eller organisationen


Nyttan med
1-Min PersonProfil?
Här kan du se din PersonProfil och precis som i vårt lexikon få reda på mera om varje faktor.

Den här grundfunktionen kan du ha nytta av, när du ska presentera dig för någon ny person som du ska samverka med. Du kan ju t o m visa appen för den/de andra...

Ibland kan man göra en spontankoll, om man passar för det eller det t ex om man ska pröva en ny hobby, som verkar intressant. Eller så funderar man på frågan: Varför gör jag så? Etc.

Nyttan med
2-Min Personkemi med....?
Det kan ha ett stort värde att ha tillgång till profilerna för de som är viktiga i ditt nätverk t ex när någon gör något oväntat, som du inte vet hur du bör hantera. Via appen kan du då få användbara idéer... Över huvud taget, så får du mycket lättare att samverka med de vars profiler du har med här... Du får även lättare att stötta deras personliga utveckling...

Är du en ledare, så finns många fler områden t ex
– vem passar för den uppgiften?
– varför har X och Y svårt för att samverka?
– kommer teamet bli bra, om X byter ut Y eller?
– onboarding och teambuilding
– hur bör jag coacha X?

En familj kan man förstås se som ett team, så vår rekommendation är därmed att man bör intressera alla familjemedlemmar att göra testet och sedan koppla ihop varandras profiler. När man är förälder, så ska man hjälpa sina barn att göra kloka val t ex så de lär sig om Passionindex och att det bör vara högt för att få ett bra liv. Mera om det i nästa avsnitt...

Nyttan med
3-Mitt Passionindex?
Den här funktionen kan vara världsunik... Mycket användbar, men när något är radikalt nytt så kan det finnas en viss tröghet innan man börjar reguljärt att använda det nya sättet.

Det som är klockrent är någon söker ett jobb eller inte är nöjd med sitt nuvarande eller får ett erbjudande om ett nytt jobb. I alla fallen är det ett strategiskt beslut. Tyvärr inte helt ovanligt att det beslutet ångras efter ett tag. Det är alltid svårt att inse alla konsekvenser. Syftet med funktionen är att ge ett väsentligt bättre beslutsunderlag, så man kan göra en bättre riskanalys.

Det som behöver göras är att skatta aktuellt jobb, nyckelperson t ex chef och aktuell kultur. Hmmm. Men om jag inte kan det? Tanken är då att att det alltid finns någon, som vet tillräckligt bra. Man får då be en sådan person att göra skattningen, som tar ca 15 min/profil. Sedan är det bara att klicka på en sådan profil för att få Passionindexet beräknat. Självklart får man ta beräkningsresultatet med en nypa salt, men det blir en bra grund för en mera detaljerad analys.

HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – cards.humanguide.se...
Den appen är en del av HumanGuide Cards, där den andra delen är en kortlek med samma testfrågor, som i personlighetstestet on-line, men Cards har kompletterande syften.

Den webbappen cards.humanguide.se kan du läsa mera om genom att gå till den adressen och klicka på samma knapp, som du nyss har gjort och fick se den här texten;-)

Mera info om HumanGuide®-koncepten - se www.humanguide.se eller köp boken "Låt personligheten blomma" via www.adlibris.com. Boken finns där även som eBok. Man kan även köpa boken som eBok på engelska via www.amazon.com

Kontakta oss via info@humankonsult.se...